Tag Luc Meulenijzer

Jij maakt Open Putte!

Open Putte stelt zich voor met de slogan ‘Jij maakt Putte!’. Linda & Luc geven tekst en uitleg waarom we deze stap hebben gezet.

Waarom de keuze voor een open lijst?

Luc: “Open Putte“ wil de Puttenaar een kans geven mee te helpen aan de uitbouw van een positief, progressief en duurzaam Putte. Iedereen die zich wil inzetten is welkom om onze lijst en werking te versterken.

Wat maakt ‘Open Putte’ sociaal?

Linda: De uitdagingen van een sociaal beleid zijn niet min. In een steeds meer diverse samenleving – divers op tal van domeinen zoals gezinsvorm,
arbeidscontracten, inkomens, cultuur, afkomst, overtuiging etc. – is het de taak van Open Putte om het SAMEN leven net te versterken, mensen samen te brengen en solidariteit te verstevigen. Ongeacht je het nu moeilijk hebt of niet, willen we jou ten volle ondersteunen en alle kansen bieden.

Waar staat “Open Putte” voor?
Luc: Alle Puttenaars de kans geven om bij te dragen in het uitbouwen van onze gemeente en kernen. We zetten ons in om jou continu te bevragen, om via digitale en persoonlijke weg in dialoog te gaan. Zo kan je op cruciale beleidsdomeinen en thema’s jouw stem laten horen. Maar anderzijds moet er ook dringend een ander beleid komen. Meer lezen