Open Putte heeft in Putte de ambitie om uit te groeien tot een sterke nieuwe beweging die een vuist wil maken tegen het rechts conservatieve beleid van de huidige meerderheid in onze gemeente. Putte heeft nood aan een nieuw project of nieuwe beweging die keuzes durft te maken. Meer van hetzelfde is geen optie. De onbestuurbaarheid, de openlijke ruzies tussen N-VA, lijst burgemeester (Open VLD) en CD&V hebben de Putse inwoners veel tijd en geld gekost.

Open Putte is een democratisch en progressief project. We zijn ervan overtuigd dat de Putse samenleving alleen tot bloei kan komen wanneer alle inwoners hun leven zelf kunnen en mogen vorm geven. Een gezonde democratische gemeenschap ontstaat vooral door actieve participatie in het democratisch proces, bv. het gemeenschapsleven, de jeugdbeweging, sportvereniging enz., maar dit kan eveneens in een beweging zoals OPEN PUTTE.

Voor Open Putte betekent dit dat onze inwoners zoveel mogelijk dienen betrokken te worden bij het democratisch proces, er dienen altijdmogelijkheden te zijn voor onze burgers om hun stem te laten horen en hun politieke betrokkenheid in de praktijk te brengen. Open Putte vindt dat oplossingen voor bepaalde vragen en dossiers moeten worden gezocht in het vrije publieke debat.

Open Putte streeft naar een duurzame samenleving. Hieronder verstaan wij een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie inwoners, ZONDER daardoor de mogelijkheden en behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

” De beste stuurlui staan aan wal” dit is niet op ons van toepassing, de initiatiefnemers achter Open Putte vinden dat de stuurlui mee mogen en kunnen vorm geven aan dit nieuwe project in Putte.