De grote bevraging gaat verder!

De voorbije weken heeft onze ploeg vrijwilligers de Grote Bevraging in de kernen van Grasheide en Beerzel in de bussen gestoken, elke zaterdag is deze dan terug opgehaald. We bedanken dan ook de inwoners van deze kernen voor hun bereidwillige medewerking en zeer nuttige info welke we mochten ontvangen, tevens wensen we ons te verontschuldigen indien U de inzameling zou gemist hebben.  U kan deze nog steeds op de aangeduide adressen in de bus deponeren waarvoor dank. Voor de resultaten is het nog even wachten op de formulieren van Peulis en Putte Centrum welke de volgende weken in de bus zullen vallen. We willen er tevens nog aan herinneren dat de Grote Bevraging nog steeds online kan ingevuld worden.

Maak Open Putte mee zichtbaar

De verkiezingen komen langzaam maar zeker dichterbij.

Op dit moment zijn we met Open Putte op zoek naar geschikte locaties om onze tuinborden te zetten of affiches te hangen. Heb je  een voortuin of raam waar we een bord of affiche mogen plaatsen of hangen, laat ons dit dan zeker weten via luc@openputte.be of Linda@openputte.be !

Deze borden of affiches worden voorzien vanaf begin september tot aan de verkiezingen (14 oktober), nadien worden ze door ons opnieuw verwijderd. We hebben verschillende formaten in omloop, borden van 2m² (dit zijn de grootste) en kleine borden, formaat A1 (te vergelijken met de “te koop” bordjes die je soms in een tuin ziet staan).

Indien je bereid bent om Open Putte mee op de kaart te zetten en zichtbaar te maken, aarzel dan niet langer en neem met ons contact op.

De Grote Bevraging – geef jouw mening

Open Putte gaat voor meer inspraak en samenspraak. Vul hier onze Grote Bevraging en geef ons zo jouw mening over wat belangrijk is voor jou in Putte.

Liever op papier? De komende weken kan u deze bevraging ook in je brievenbus vinden. Wij komen ze persoonlijk bij jou ophalen!

Maandag 11 of dinsdag 12 juni vind je alvast in Grasheide onze Grote Bevraging in de brievenbus. Zaterdag 16 juni komen we bij jou langs om ze op te halen. Hopelijk tot dan!

Open Putte op Putse Feesten

Open Putte was zondag aanwezig op de Putse Feesten. We spraken met verschillende Puttenaars en deelden onze visie op de toekomst van Putte. De komende weken zie je ons zeker nog meer in het straatbeeld opduiken.

Wonen en bouwen in Putte: het kan anders

Vandaag is een belangrijk deel van onze gemeente nog groen. Dit komt omdat een groot deel is voorbehouden voor natuur en landbouwgebied. Deze bestemmingen liggen vast in het structuurplan. Dit is normaal een garantie voor het bewaren van het landelijk uitzicht.

Echter door de talrijke verkavelingen, toegestaan tijdens de huidige legislatuur van Lijst Burgemeester ( Open VLD) en N-VA, geraken de dorpskernen volgebouwd. De druk op de woonuitbreidingsgebieden neemt daardoor onhoudbaar toe.

De meeste van deze gebieden zijn momenteel nog steeds ingenomen door natuur of landbouw. Open Putte is geen tegenstander van nieuwe verkavelingen doch deze kunnen uitsluitend na een grondig
voorbereidende studie en bij voorkeur met de nadruk op wooninbreiding tussen bestaande kavels  gerealiseerd worden. Leefbaarheid, mobiliteit en voldoende groen blijven daarbij steeds het allerbelangrijkste.

Daarnaast moet het verwerven van een eigen woonst financieel aantrekkelijker worden door kleinere woonoppervlaktes aan te bieden en in verkavelingen te verplichten om een deel gronden of woningen te voorzien voor starters, jonge gezinnen en mensen die het minder breed hebben.

Heraanleg Kerkplein is gemiste kans

kerkplein Putte

Kerkplein Putte

De vernieuwing van het kerkplein in Putte werd reeds besproken in vorige legislatuur. Daarin zou er voldoende parking overblijven, maar ook het oude gemeentehuis (nu buitenschoolse kinderopvang) zou er geïntegreerd worden. Het vernieuwde kerkplein oogt mooi, met voldoende parking voor de plaatselijke middenstand en de kerkdienst. Nochtans zijn er veel meer mogelijkheden.

Het oude gemeentehuis staat er nog altijd ‘afzonderlijk’ bij en is dus niet geïntegreerd in het nieuwe plein. Men had de omheining kunnen slopen, bijkomende zitbanken plaatsen en waarom niet, de toiletten meer naar het binnenplein richten (meer herkenbaar en meer sociale controle). Voor Open Putte is dit een gemiste kans om het kerkplein meer aanzien te geven en bovendien cultureel naar een hoger niveau te brengen.

Spijtig!

Meer inspraak en participatie!

De Puttenaar verwacht vandaag een grotere inspraak en participatie.

‘Open Putte’ wil zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 profileren als destem voor meer democratie via een verhoogde participatie en inspraak van burgers binnen een vernieuwde politieke cultuur. We willen de stem vertegenwoordigen van alle Puttenaars en Putse verenigingen die daadwerkelijk betrokken willen zijn bij de politieke besluitvorming. “ Open Putte” wil de Puttenaar overtuigen dat participatie en inspraak loont. Het beleid dat we met ‘Open Putte’ willen, is een beleid op waarden gedreven; een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met de bevolking.

Voor ons gaat het dan alvast om waarden als solidariteit – respect voor diversiteit – verdraagzaamheid – gelijkwaardigheid – inspraak en participatie – burgerzin – open en transparante communicatie en respect voor (leef)milieu (duurzaamheid).

Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen. Tijdens de
verkiezingscampagne willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.

Jij maakt Open Putte!

Open Putte stelt zich voor met de slogan ‘Jij maakt Putte!’. Linda & Luc geven tekst en uitleg waarom we deze stap hebben gezet.

Waarom de keuze voor een open lijst?

Luc: “Open Putte“ wil de Puttenaar een kans geven mee te helpen aan de uitbouw van een positief, progressief en duurzaam Putte. Iedereen die zich wil inzetten is welkom om onze lijst en werking te versterken.

Wat maakt ‘Open Putte’ sociaal?

Linda: De uitdagingen van een sociaal beleid zijn niet min. In een steeds meer diverse samenleving – divers op tal van domeinen zoals gezinsvorm,
arbeidscontracten, inkomens, cultuur, afkomst, overtuiging etc. – is het de taak van Open Putte om het SAMEN leven net te versterken, mensen samen te brengen en solidariteit te verstevigen. Ongeacht je het nu moeilijk hebt of niet, willen we jou ten volle ondersteunen en alle kansen bieden.

Waar staat “Open Putte” voor?
Luc: Alle Puttenaars de kans geven om bij te dragen in het uitbouwen van onze gemeente en kernen. We zetten ons in om jou continu te bevragen, om via digitale en persoonlijke weg in dialoog te gaan. Zo kan je op cruciale beleidsdomeinen en thema’s jouw stem laten horen. Maar anderzijds moet er ook dringend een ander beleid komen. Meer lezen

Open Putte, een alternatief voor nieuwe tijden

Beste Puttenaar,

Politiek houdt ons allemaal bezig. Dagelijks worden we geconfronteerd met politieke beslissingen die een kleine of grote impact hebben op ons leven. Ook in onze gemeente. Een aantal politici met (bestuurs)ervaring en inwoners die niet langs de kant willen blijven staan willen een positief, links alternatief bieden voor onze gemeente: Open Putte. Open Putte verenigt inwoners die via inspraak en samenspraak het beste voorhebben met onze mooie gemeente. Door (politieke) ervaring, talent en enthousiasme samen te brengen slagen we er in nieuwe ideeën voor nieuwe tijden voort te brengen.

Meer lezen