Energie en andere prijzen swingen de pan uit !!

Energie en andere prijzen swingen de pan uit !!

Veel Puttenaars worden ongerust en vrezen dat de stijgende energieprijzen hun koopkracht zal aantasten.
België heeft o.a.een systeem van automatische loonindexering, dat ervoor zorgt dat de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Sectoren welke niet kunnen gebruik maken van dit systeem dienen via loon overleg tot een akkoord te komen. De vraag die zich vandaag stelt is of dit volstaat om de stijgende energieprijzen op te vangen?


NEEN, momenteel bereiken ons berichten van inwoners welke tot € 200 en meer per maand extra moeten betalen als voorschot op hun gas en elektriciteits factuur. De index aanpassing voor de meeste onder hen bedroeg in september € 20. Ondertussen merken we wekelijks dat onze ( beperkte) winkelkar eveneens, globaal gezien, meer dan € 10 duurder is geworden op enkele maanden tijd. Ook de prijs van diesel en benzine loopt verder op, met een maximumprijs die zich op het hoogste niveau ooit bevindt. Hiervoor worden onze inwoners echter niet gecompenseerd via de index, aangezien deze worden uitgesloten bij de berekening van de gezondheidsindex. En het is de gezondheidsindex die de basis vormt voor de indexeringen van de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen.
Door de hoge inflatie zijn onze beperkte spaarcentjes ook veel minder waard (min 4 % op jaarbasis).


Open Putte roept dan ook de gemeentelijke, Vlaamse en nationale beleidsmakers op om met drastische maatregelen een einde te maken aan deze georganiseerde verarming van de gewone man en huisvrouw met een klein en of bescheiden inkomen.
STOP het uitmelken van de kleine & gewone inkomens !!
Zeg NEEN tegen georganiseerde – energie- armoede !!

Open Putte