Archiveer 28 november 2021

Energie en andere prijzen swingen de pan uit !!

Veel Puttenaars worden ongerust en vrezen dat de stijgende energieprijzen hun koopkracht zal aantasten.
België heeft o.a.een systeem van automatische loonindexering, dat ervoor zorgt dat de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Sectoren welke niet kunnen gebruik maken van dit systeem dienen via loon overleg tot een akkoord te komen. De vraag die zich vandaag stelt is of dit volstaat om de stijgende energieprijzen op te vangen?


NEEN, momenteel bereiken ons berichten van inwoners welke tot € 200 en meer per maand extra moeten betalen als voorschot op hun gas en elektriciteits factuur. De index aanpassing voor de meeste onder hen bedroeg in september € 20. Ondertussen merken we wekelijks dat onze ( beperkte) winkelkar eveneens, globaal gezien, meer dan € 10 duurder is geworden op enkele maanden tijd. Ook de prijs van diesel en benzine loopt verder op, met een maximumprijs die zich op het hoogste niveau ooit bevindt. Hiervoor worden onze inwoners echter niet gecompenseerd via de index, aangezien deze worden uitgesloten bij de berekening van de gezondheidsindex. En het is de gezondheidsindex die de basis vormt voor de indexeringen van de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen.
Door de hoge inflatie zijn onze beperkte spaarcentjes ook veel minder waard (min 4 % op jaarbasis).


Open Putte roept dan ook de gemeentelijke, Vlaamse en nationale beleidsmakers op om met drastische maatregelen een einde te maken aan deze georganiseerde verarming van de gewone man en huisvrouw met een klein en of bescheiden inkomen.
STOP het uitmelken van de kleine & gewone inkomens !!
Zeg NEEN tegen georganiseerde – energie- armoede !!

Open Putte

Voorstel vergroenen stroom

Onderstaand voorstel werd namens Open putte formeel ingediend bij de milieuraad.

Groene stroom delen met buren of familie of de bedrijven en
gemeente kunnen hier een grote voortrekkers rol in spelen en zelf
een energie gemeenschap oprichten waar elke inwoner zich kan bij
inschrijven.

Putte en zijn inwoners kunnen zich van hun sociaalste kant laten zien en kunnen hier een voortrekkers rol spelen.


Iedereen, gemeente – scholen – bedrijven – particulieren en dergelijke,
die stroom opwekken met zonnepanelen, maar die op dat moment niet
allemaal zelf verbruiken, kunnen deze stroom vanaf 2022 gratis of
tegen een zelf bepaalde prijs delen met familie, vrienden of buren.


Vanaf januari 2022 wordt energiedelen mogelijk voor bewoners van
appartementsgebouwen en vanaf juli 2022 zullen alle eigenaars van
zonnepanelen stroom kunnen ‘verkopen’ of gratis schenken aan bijvoorbeeld buren, vrienden of familie.


Energiedelen


Eerder dit jaar maakte Vlaanderen al een decreet voor energiedelen, persoonaan-persoonverkoop, actieve afnemers en energiegemeenschappen. Dat sluit aan bij de visie dat inwoners en bedrijven in de toekomst steeds meer voor groene energiebronnen kiezen, energie lokaal gaan produceren en opslaan en efficiënter gebruiken. Met het besluit dat de Vlaamse Regering nu heeft genomen, legt ze
vast vanaf wanneer en onder welke voorwaarden afnemers aan energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop kunnen doen.


Appartementsgebouw of energiegemeenschap


Vanaf begin 2022 kunnen bewoners van een appartementsgebouw zonnedelen. Samen investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw is vandaag minder interessant omdat de opbrengst van installatie aan één specifieke bewoner toekomt, of alleen aan de gemeenschappelijke delen van het
appartementsgebouw. Andere bewoners hebben daar dan weinig baat bij, maar vanaf 1 januari kan de opgewekte zonne-energie op het gebouw verdeeld worden
onder alle bewoners van het appartementsgebouw.’


Persoon-aan-persoon verkoop


Vanaf juli 2022 kan iedereen, van burgers tot lokale besturen en bedrijven,
groenestroom-leverancier worden.
Zo zal iemand met zonnepanelen de stroom die hij niet zelf verbruikt, kunnen verkopen aan iemand anders: een familielid, vriend, collega, ondernemer, buur, etcetera.

De rechtstreekse verkoop van persoon aan persoon heet peer-to-peer.
Afnemers van die verkoop hoeven dat alleen te melden aan netbeheerder Fluvius. Die neemt de praktische regeling dan op zich en zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de leveranciers, zodat de elektriciteitsfactuur automatisch wordt aangepast.


In 2023 stap verder

Vanaf 2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar échte
energiegemeenschappen. Wie zich verenigt in een energiegemeenschap, kan dan groepsverbonden investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een buurtbatterij, gemeenschappelijke laadpalen voor elektrische auto’s … De kosten van de investering en de voordelen die eruit voortvloeien, worden in dat geval verdeeld onder de leden van de energiegemeenschap of worden besteed aan
andere ecologische of sociale projecten.


Een lokaal bestuur kan bijvoorbeeld samen met buurtbewoners een
energiegemeenschap oprichten en zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentehuis, sporthal of bv. een kerk. De opgewekte stroom die niet ter plaatse verbruikt wordt, kan rechtstreeks verdeeld worden onder de deelnemende buurtbewoners.


Voorwaarden en beperkingen


Om de nieuwe activiteiten beheersbaar en haalbaar te houden, zal gefaseerd te werk worden gegaan. In de beginfase zullen daarom een aantal voorwaarden en beperkingen gelden die geleidelijk aan verdwijnen zodat deze activiteiten vanaf 2024 haast ongelimiteerd kunnen.


Achter de schermen bereiden het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), de VREG en netbeheerder Fluvius de technische reglementen en de praktische zaken voor, zodat onderlinge energie-uitwisselingen correct en automatisch
kunnen verlopen.


Bron: Marco de Jonge Baas en Greenpeace