Archiveer 2 mei 2021

Heraanleg rotonde Fabiola en veilige fietspaden vanaf 2022 op N10 en N15

Reeds jaren vragen alle betrokkenen, zoals daar zijn gemeentebesturen, omwonenden, fietsers en politieke vertegenwoordigers ( Open Putte ed.) om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren voor elkeen en in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.

Wegen en Verkeer zal in de loop van 2021 eindelijk starten met de voorbereiding van deze werken. Op tafel ligt een “turbo-ovonde”.

https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels

De turbo-ovonde is een variant op de meerstrooks-rotonde. Hierbij dient het verkeer al voor de rotonde voor te sorteren zodat op de rotonde automatisch de juiste rijstrook wordt bereikt, want op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook te wisselen vanwege rijstrookscheiding. Dit zorgt voor een grotere veiligheid en een hogere doorstroming.

Een ovonde is simpelweg niets anders dan een ovale rotonde, de naam is een samentrekking van de woorden ov(ale) (rot)onde. De ovonde wordt vaak toegepast op plaatsen waar meestal meer dan vier aansluitende wegen samenkomen en waar het vanwege de inpasbaarheid niet mogelijk of verkeersveilig is om twee rotondes of andere kruispuntvormen vlak achter elkaar te leggen.

Open Putte verwelkomt de dringende veiligheid  oplossingen voor de fietser en de zwakke weggebruiker op dit kruispunt en omgeving. Deze verbeteringen kunnen in onze ogen niet snel genoeg plaats vinden. We hebben wel nog vragen over de bovenliggende ovonde naar doorstroming tijdens de spitsuren en de in- en uitrit van het industrieterrein, de vrachtwagens gaan hier alle op en afritten op de ovonde moeten kruisen.

Open Putte zal dit dossier blijven opvolgen en hoopt dat de plaatselijke bevolking nog voor de start van de werken zal geraadpleegd worden, waar ze dan ook nog hun op- en aanmerkingen kunnen formuleren.

Luc Meulenijzer

Bron Wegen en Verkeer en Verkeermaatregelen.nl

Overdracht opbrengst turffelverkoop

Voorzitter Kjel Van Rossem en ondervoorzitter Linda Van Stalle overhandigden in naam van Open Putte de opbrengst van hun succesvolle truffelverkoop aan Kinderdagverblijf De Vlindertuin. Voor elke verkochte doos truffels, ging 1 euro integraal naar dit goede doel. Met de opbrengst zal een nieuwe snoezelruimte ingericht worden.

Voorzitter Kjel Van Rossem: “Toen we eind vorig jaar besloten een truffelverkoop te organiseren, was het voor onze leden een absolute must om hier een goed doel mee te ondersteunen. Op die manier konden wij iets terugdoen voor zij die al maandenlang Putte (en omstreken) draaiende hielden in deze ongeziene crisis.

Een groep die daarbij vaak uit het oog wordt verloren zijn de werknemers in de sector van de kinderopvang. Niet alleen staan zij zelf dagelijks in de frontlinie, met alle risico’s, maar bovendien faciliteren zij het werk in alle andere sectoren. Het is dankzij hen dat moeders en vaders ook hun job konden blijven uitoefenen. Dit blijft veel te vaak onderbelicht en daarom wilden we hen een hart onder de riem steken én hen bedanken voor alle geleverde, en nog te leveren, inspanningen.

Het is vanuit die optiek dat wij uitkwamen bij De Vlindertuin. De eigenaars werken vanuit een prachtig idee om kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking gemengd op te vangen en te ondersteunen. Deze inclusieve aanpak sprak iedereen bij Open Putte enorm aan.”

Open Putte wenst iedereen die meewerkte aan onze succesvolle truffelverkoop van harte te bedanken. Zonder jullie inzet en steun zouden we dit mooie bedrag nooit kunnen inzamelen.