BIB BEERZEL SLUIT HAAR DEUREN

BIB BEERZEL SLUIT HAAR DEUREN

MEDEDELING GEMEENTEBESTUUR VIA WEBSITE GEMEENTE PUTTE;

De bibliotheek van de Putse deelgemeente Beerzel sluit op 31 december 2019 haar deuren.

Open Putte betreurt deze – zoveelste – besparing van ons gemeentebestuur van NVA en Open VLD ( lijst burgemeester). Op de laatste vergadering van de cultuurraad van 14 oktober werd daar met geen woord over gerept door de bevoegde schepen en/of andere rechtstreekse betrokkenen.

Open Putte en de inwoners van Beerzel moeten deze spijtige beslissing vernemen via de website. Vanuit onze beweging werd al verscheidene malen opgeroepen om een dialoog te voeren over beslissingen waar onze burgers rechtstreeks mee te maken krijgen. Hier zou via dialoog misschien een andere oplossing mogelijk geweest zijn. Tevens vragen we dat de bibliotheek van Putte, politie en gemeentehuis beter met het openbaar vervoer bereikbaar zou zijn voor àlle kernen  (Peulis, Beerzel, Grasheide en Centrum), specifiek vragen we een bushalte aan de markt met overdekte zitplaatsen en een elektronisch bord met uurregeling bussen.

Open Putte & gebruikers bibliotheek Beerzel.