Programma: een financieel gezonde gemeente!

Programma: een financieel gezonde gemeente!

Een financieel gezonde gemeente

  • De belastingen worden niet verhoogd en waar mogelijk verlaagd. Hierbij maken we de belastingen ook inkomensgerelateerd.
  • Via een kerntakendebat bepalen we zorgvuldig wat de gemeente nog zelf doen en wat niet meer.
  • We drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.
  • Een modern personeelsbeleid moet zorgen voor een efficiëntere inzet van het personeel. We vertrekken hier steeds van de behoefte van de verschillende klanten van de gemeente.