Archiveer 2 september 2018

De grote bevraging: de resultaten

De afgelopen maanden organiseerde Open Putte de ‘Grote Bevraging’. Via een enquête, waarin de respondenten ook eigen aanbevelingen konden doen,  peilden we naar de mening van elke Puttenaar over ons dorp om op basis van hun stem een programma op maat van de burger te ontwerpen. Dit programma staat ondertussen ook online.  De enquête kon zowel online als in papieren versie ingevuld worden, waardoor verschillende lagen van de bevolking betrokken werden. Tijdens juni en juli haalde een gemotiveerde ploeg wekelijks de ingevulde bevragingen op. Elke dorpskern  werd daarbij met dezelfde zorg behandeld. De burger liet zich in grote aantallen horen, waardoor er maar liefst 204 enquêtes werden ingevuld. Lees hier alles over de resultaten!

Voorrang voor de zwakke weggebruiker

Te vaak blijft bereikbaarheid per auto het uitgangspunt en is duurzame leefkwaliteit daaraan ondergeschikt. Open Putte plaatst de leefkwaliteit van de gemeente centraal. Open Putte zal bij werken aan verkeersinfrastructuur eerst kijken naar veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker, vervolgens de gebruiker van het openbaar vervoer en daarna naar de auto.

Het is zeker niet de bedoeling van Open Putte om een anti-autobeleid te voeren, we beseffen ten volle dat de wagen een zekere noodzaak kent in ons dagelijks leven en werk.

We bouwen de fiets‐ en wandelwegen in onze gemeente verder uit. Alle trage wegen zullen in kaart gebracht worden en open gesteld worden voor vrije doorgang en natuurbeleving.