Programma: een propere, leefbare gemeente

Programma: een propere, leefbare gemeente

  •  De open natuur en bossen worden toegankelijker gemaakt en met elkaar verbonden via wandel- en fietspaden. Elke inwoner heeft recht op een stuk natuur in zijn of haar buurt.
  • Dankzij jaarlijkse poetsbuurten, in samenwerking met de kernraden, zorgen we voor propere buurten
  • Zwerfvuil hoort niet thuis in onze gemeente. We treden streng op tegen vervuilers, zorgen voor hondenweides en verbeteren stukjes publieke ruimte.
  • In de verschillende woonkernen en wijken komen er extra speelmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen.
  • Alle openbare verlichting wordt intelligente LED-verlichting met aandacht voor de veiligheid van de inwoners.