Programma: Een betere dienstverlening en meer inspraak

Programma: Een betere dienstverlening en meer inspraak

Met Open Putte gaan we resoluut voor een betere dienstverlening en meer inspraak voor de Puttenaar.

  • Per deelgemeente oprichting van een kernraad die een eigen kernbudget krijgt dat mag ingezet worden voor culturele, sociale activiteiten en voor de inrichting van de deelgemeente. De kernraad houdt mee de vinger aan de pols in elke deelgemeente.
  • Per deelgemeente een wijkkantoor dat enkele uren per week open is voor kleinere administratieve taken en een afspraak met de wijkagent.
  • Er wordt actief naar de gemeentelijke adviesraden geluisterd. Waar nodig worden er nieuwe opgericht.
  • Een betere spreiding van de openingsuren van het gemeentehuis met minstens één zaterdagvoormiddagopening per maand
  • Een toegankelijke ombudsfunctie waar inwoners terecht kunnen met klachten en suggesties
  • Na 3 jaar een grote bevraging bij alle inwoners over het leven in Putte

Lees ons volledig programma hier!