Uw belastingsgeld is onze zorg

Uw belastingsgeld is onze zorg

De gezondmaking van de gemeentelijke financiën is levensbelangrijk omdat de gemeente meer en meer taken op zich moet nemen.

Een evenwichtig financieel beleid vrijwaart de toekomst. De gemeente mag de toekomstige beleidsruimte niet opsouperen.

De lokale fiscaliteit berust op rechtvaardigheid en solidariteit. Eenvoud en doorzichtigheid van de belastingen voorkomt potentiële discussies.

We houden een kerntakendebat gekoppeld aan een modern personeelsbeleid en drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.