Een breed zorgaanbod voor kinderen, ouders en ouderen

Een breed zorgaanbod voor kinderen, ouders en ouderen

Het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen staat voorop.

Hier is voorkomen beter en goedkoper dan genezen. We voorzien voor de kwetsbare groepen en zorgbehoevende ouderen een woon- en zorgaanbod op maat. Veroudering is eerder een uitdaging dan een probleem!

Er moet flexibele kinderopvang zijn voor werkende ouders. We stimuleren kinderopvanginitiatieven en realiseren een kinderopvangloket.

De werkdruk ligt het hoogst voor mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt zeker in combinatie met de zorg voor jonge kinderen of ouders. De gemeente moet deze mensen ondersteunen.

Kinderopvang en ouderenzorg maken de combinatie werk en gezin gemakkelijker.