Zuurstof voor handelaars en ondernemers

Zuurstof voor handelaars en ondernemers

Een goede samenwerking met de handelaars is noodzakelijk. De communicatie kan worden verbeterd met behulp van de aanstelling van een ‘middenstandsmanager’. Deze kan zorgen voor een vlotte afhandeling van zaken die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren en anderzijds bemiddelen met de hogere overheid.

Startende ondernemers krijgen een extra duw in de rug. Dat kan in de vorm van premies of specifieke ondersteuning bij het wegwijs maken in de administratieve formaliteiten.

We pakken de winkelleegstand aan met o.m. premies en een databank van lege winkels die raadpleegbaar is in heel Vlaanderen. Om de economie in onze gemeente te steunen, moeten de verschillende belastingen herbekeken worden, vooral voor kleine en startende ondernemers.