Wonen in een fijne buurt

Wonen in een fijne buurt

Ruimte is schaars en zeer kostbaar.

Vanuit het principe dat er een goed evenwicht moet zijn willen wij als gemeente zorgen voor een goede gedragen ruimtelijke ordening. Open Putte  wil bij elk planningsproces de burger zeer nauw betrekken via kernraden.

De gemeente zal zich actief inzetten voor natuurontwikkeling en recreatie, we denken hier bv aan fietspaden, wandel-joggingpaden,…

Door de aanleg van parkings op wandelafstand van de dorpskernen kan het dorpsplein heringericht worden met meer ruimte voor  mensen en activiteiten.

Er komt een grondige analyse waarin bepaald wordt hoeveel appartementen Putte en haar deelgemeenten nog aankan.