Voorrang voor de zwakke weggebruiker

Voorrang voor de zwakke weggebruiker

Te vaak blijft bereikbaarheid per auto het uitgangspunt en is duurzame leefkwaliteit daaraan ondergeschikt. Open Putte plaatst de leefkwaliteit van de gemeente centraal. Open Putte zal bij werken aan verkeersinfrastructuur eerst kijken naar veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker, vervolgens de gebruiker van het openbaar vervoer en daarna naar de auto.

Het is zeker niet de bedoeling van Open Putte om een anti-autobeleid te voeren, we beseffen ten volle dat de wagen een zekere noodzaak kent in ons dagelijks leven en werk.

We bouwen de fiets‐ en wandelwegen in onze gemeente verder uit. Alle trage wegen zullen in kaart gebracht worden en open gesteld worden voor vrije doorgang en natuurbeleving.