Wonen en bouwen in Putte: het kan anders

Wonen en bouwen in Putte: het kan anders

Vandaag is een belangrijk deel van onze gemeente nog groen. Dit komt omdat een groot deel is voorbehouden voor natuur en landbouwgebied. Deze bestemmingen liggen vast in het structuurplan. Dit is normaal een garantie voor het bewaren van het landelijk uitzicht.

Echter door de talrijke verkavelingen, toegestaan tijdens de huidige legislatuur van Lijst Burgemeester ( Open VLD) en N-VA, geraken de dorpskernen volgebouwd. De druk op de woonuitbreidingsgebieden neemt daardoor onhoudbaar toe.

De meeste van deze gebieden zijn momenteel nog steeds ingenomen door natuur of landbouw. Open Putte is geen tegenstander van nieuwe verkavelingen doch deze kunnen uitsluitend na een grondig
voorbereidende studie en bij voorkeur met de nadruk op wooninbreiding tussen bestaande kavels  gerealiseerd worden. Leefbaarheid, mobiliteit en voldoende groen blijven daarbij steeds het allerbelangrijkste.

Daarnaast moet het verwerven van een eigen woonst financieel aantrekkelijker worden door kleinere woonoppervlaktes aan te bieden en in verkavelingen te verplichten om een deel gronden of woningen te voorzien voor starters, jonge gezinnen en mensen die het minder breed hebben.