Archiveer 28 juni 2018

De grote bevraging gaat verder!

De voorbije weken heeft onze ploeg vrijwilligers de Grote Bevraging in de kernen van Grasheide en Beerzel in de bussen gestoken, elke zaterdag is deze dan terug opgehaald. We bedanken dan ook de inwoners van deze kernen voor hun bereidwillige medewerking en zeer nuttige info welke we mochten ontvangen, tevens wensen we ons te verontschuldigen indien U de inzameling zou gemist hebben.  U kan deze nog steeds op de aangeduide adressen in de bus deponeren waarvoor dank. Voor de resultaten is het nog even wachten op de formulieren van Peulis en Putte Centrum welke de volgende weken in de bus zullen vallen. We willen er tevens nog aan herinneren dat de Grote Bevraging nog steeds online kan ingevuld worden.

Maak Open Putte mee zichtbaar

De verkiezingen komen langzaam maar zeker dichterbij.

Op dit moment zijn we met Open Putte op zoek naar geschikte locaties om onze tuinborden te zetten of affiches te hangen. Heb je  een voortuin of raam waar we een bord of affiche mogen plaatsen of hangen, laat ons dit dan zeker weten via luc@openputte.be of Linda@openputte.be !

Deze borden of affiches worden voorzien vanaf begin september tot aan de verkiezingen (14 oktober), nadien worden ze door ons opnieuw verwijderd. We hebben verschillende formaten in omloop, borden van 2m² (dit zijn de grootste) en kleine borden, formaat A1 (te vergelijken met de “te koop” bordjes die je soms in een tuin ziet staan).

Indien je bereid bent om Open Putte mee op de kaart te zetten en zichtbaar te maken, aarzel dan niet langer en neem met ons contact op.

De Grote Bevraging – geef jouw mening

Open Putte gaat voor meer inspraak en samenspraak. Vul hier onze Grote Bevraging en geef ons zo jouw mening over wat belangrijk is voor jou in Putte.

Liever op papier? De komende weken kan u deze bevraging ook in je brievenbus vinden. Wij komen ze persoonlijk bij jou ophalen!

Maandag 11 of dinsdag 12 juni vind je alvast in Grasheide onze Grote Bevraging in de brievenbus. Zaterdag 16 juni komen we bij jou langs om ze op te halen. Hopelijk tot dan!

Open Putte op Putse Feesten

Open Putte was zondag aanwezig op de Putse Feesten. We spraken met verschillende Puttenaars en deelden onze visie op de toekomst van Putte. De komende weken zie je ons zeker nog meer in het straatbeeld opduiken.

Wonen en bouwen in Putte: het kan anders

Vandaag is een belangrijk deel van onze gemeente nog groen. Dit komt omdat een groot deel is voorbehouden voor natuur en landbouwgebied. Deze bestemmingen liggen vast in het structuurplan. Dit is normaal een garantie voor het bewaren van het landelijk uitzicht.

Echter door de talrijke verkavelingen, toegestaan tijdens de huidige legislatuur van Lijst Burgemeester ( Open VLD) en N-VA, geraken de dorpskernen volgebouwd. De druk op de woonuitbreidingsgebieden neemt daardoor onhoudbaar toe.

De meeste van deze gebieden zijn momenteel nog steeds ingenomen door natuur of landbouw. Open Putte is geen tegenstander van nieuwe verkavelingen doch deze kunnen uitsluitend na een grondig
voorbereidende studie en bij voorkeur met de nadruk op wooninbreiding tussen bestaande kavels  gerealiseerd worden. Leefbaarheid, mobiliteit en voldoende groen blijven daarbij steeds het allerbelangrijkste.

Daarnaast moet het verwerven van een eigen woonst financieel aantrekkelijker worden door kleinere woonoppervlaktes aan te bieden en in verkavelingen te verplichten om een deel gronden of woningen te voorzien voor starters, jonge gezinnen en mensen die het minder breed hebben.