Meer inspraak en participatie!

Meer inspraak en participatie!

De Puttenaar verwacht vandaag een grotere inspraak en participatie.

‘Open Putte’ wil zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 profileren als destem voor meer democratie via een verhoogde participatie en inspraak van burgers binnen een vernieuwde politieke cultuur. We willen de stem vertegenwoordigen van alle Puttenaars en Putse verenigingen die daadwerkelijk betrokken willen zijn bij de politieke besluitvorming. “ Open Putte” wil de Puttenaar overtuigen dat participatie en inspraak loont. Het beleid dat we met ‘Open Putte’ willen, is een beleid op waarden gedreven; een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met de bevolking.

Voor ons gaat het dan alvast om waarden als solidariteit – respect voor diversiteit – verdraagzaamheid – gelijkwaardigheid – inspraak en participatie – burgerzin – open en transparante communicatie en respect voor (leef)milieu (duurzaamheid).

Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen. Tijdens de
verkiezingscampagne willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.