Jij maakt Open Putte!

Jij maakt Open Putte!

Open Putte stelt zich voor met de slogan ‘Jij maakt Putte!’. Linda & Luc geven tekst en uitleg waarom we deze stap hebben gezet.

Waarom de keuze voor een open lijst?

Luc: “Open Putte“ wil de Puttenaar een kans geven mee te helpen aan de uitbouw van een positief, progressief en duurzaam Putte. Iedereen die zich wil inzetten is welkom om onze lijst en werking te versterken.

Wat maakt ‘Open Putte’ sociaal?

Linda: De uitdagingen van een sociaal beleid zijn niet min. In een steeds meer diverse samenleving – divers op tal van domeinen zoals gezinsvorm,
arbeidscontracten, inkomens, cultuur, afkomst, overtuiging etc. – is het de taak van Open Putte om het SAMEN leven net te versterken, mensen samen te brengen en solidariteit te verstevigen. Ongeacht je het nu moeilijk hebt of niet, willen we jou ten volle ondersteunen en alle kansen bieden.

Waar staat “Open Putte” voor?
Luc: Alle Puttenaars de kans geven om bij te dragen in het uitbouwen van onze gemeente en kernen. We zetten ons in om jou continu te bevragen, om via digitale en persoonlijke weg in dialoog te gaan. Zo kan je op cruciale beleidsdomeinen en thema’s jouw stem laten horen. Maar anderzijds moet er ook dringend een ander beleid komen.

Hoe zie je dit ander beleid dan, Linda?
Linda: Ik merk op dat de laatste jaren er een gebrek is aan een lange termijn visie. Zo werd er tot nu toe nauwelijks duurzaam geïnvesteerd op het vlak van milieu, ouderenzorg, mobiliteit, inspraak en zo veel meer. De gemeentefinanciën moeten uiteraard in evenwicht zijn. Maar dat mag ons niet beletten om een lange termijn visie op te bouwen, en te investeren in onze kernen, inwoners, lokale economie en milieu.

1 reactie tot nu toe

Van Hoof Diek Geplaatst op8:24 am - 15 juni 2018

Juli manier van bevraging vind ik absoluut fout.
Ik kan enkel ja of neen antwoorden dus op een vraag waar ik geen mening over heb of geen kennis van bezit dwing je mij om een standpunt in te nemen. zo krijg je een resultaat dat met de natte vinger en een vertekend beeld zal geven.
Dit is typisch het’ moderne intelligente denken’ van juli en je indekken met enquete’s die waardeloos zullen zijn.
Bevraging OK maar doe ze op een correcte manier .
Op deze manier aan politiek gaan doen zal jullie nog zure resultaten opleveren.