Archiveer 30 mei 2018

Heraanleg Kerkplein is gemiste kans

kerkplein Putte

Kerkplein Putte

De vernieuwing van het kerkplein in Putte werd reeds besproken in vorige legislatuur. Daarin zou er voldoende parking overblijven, maar ook het oude gemeentehuis (nu buitenschoolse kinderopvang) zou er geïntegreerd worden. Het vernieuwde kerkplein oogt mooi, met voldoende parking voor de plaatselijke middenstand en de kerkdienst. Nochtans zijn er veel meer mogelijkheden.

Het oude gemeentehuis staat er nog altijd ‘afzonderlijk’ bij en is dus niet geïntegreerd in het nieuwe plein. Men had de omheining kunnen slopen, bijkomende zitbanken plaatsen en waarom niet, de toiletten meer naar het binnenplein richten (meer herkenbaar en meer sociale controle). Voor Open Putte is dit een gemiste kans om het kerkplein meer aanzien te geven en bovendien cultureel naar een hoger niveau te brengen.

Spijtig!

Meer inspraak en participatie!

De Puttenaar verwacht vandaag een grotere inspraak en participatie.

‘Open Putte’ wil zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 profileren als destem voor meer democratie via een verhoogde participatie en inspraak van burgers binnen een vernieuwde politieke cultuur. We willen de stem vertegenwoordigen van alle Puttenaars en Putse verenigingen die daadwerkelijk betrokken willen zijn bij de politieke besluitvorming. “ Open Putte” wil de Puttenaar overtuigen dat participatie en inspraak loont. Het beleid dat we met ‘Open Putte’ willen, is een beleid op waarden gedreven; een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met de bevolking.

Voor ons gaat het dan alvast om waarden als solidariteit – respect voor diversiteit – verdraagzaamheid – gelijkwaardigheid – inspraak en participatie – burgerzin – open en transparante communicatie en respect voor (leef)milieu (duurzaamheid).

Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen. Tijdens de
verkiezingscampagne willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.

Jij maakt Open Putte!

Open Putte stelt zich voor met de slogan ‘Jij maakt Putte!’. Linda & Luc geven tekst en uitleg waarom we deze stap hebben gezet.

Waarom de keuze voor een open lijst?

Luc: “Open Putte“ wil de Puttenaar een kans geven mee te helpen aan de uitbouw van een positief, progressief en duurzaam Putte. Iedereen die zich wil inzetten is welkom om onze lijst en werking te versterken.

Wat maakt ‘Open Putte’ sociaal?

Linda: De uitdagingen van een sociaal beleid zijn niet min. In een steeds meer diverse samenleving – divers op tal van domeinen zoals gezinsvorm,
arbeidscontracten, inkomens, cultuur, afkomst, overtuiging etc. – is het de taak van Open Putte om het SAMEN leven net te versterken, mensen samen te brengen en solidariteit te verstevigen. Ongeacht je het nu moeilijk hebt of niet, willen we jou ten volle ondersteunen en alle kansen bieden.

Waar staat “Open Putte” voor?
Luc: Alle Puttenaars de kans geven om bij te dragen in het uitbouwen van onze gemeente en kernen. We zetten ons in om jou continu te bevragen, om via digitale en persoonlijke weg in dialoog te gaan. Zo kan je op cruciale beleidsdomeinen en thema’s jouw stem laten horen. Maar anderzijds moet er ook dringend een ander beleid komen. Meer lezen