Archiveer september 2018

Wonen in een fijne buurt

Ruimte is schaars en zeer kostbaar.

Vanuit het principe dat er een goed evenwicht moet zijn willen wij als gemeente zorgen voor een goede gedragen ruimtelijke ordening. Open Putte  wil bij elk planningsproces de burger zeer nauw betrekken via kernraden.

De gemeente zal zich actief inzetten voor natuurontwikkeling en recreatie, we denken hier bv aan fietspaden, wandel-joggingpaden,…

Door de aanleg van parkings op wandelafstand van de dorpskernen kan het dorpsplein heringericht worden met meer ruimte voor  mensen en activiteiten.

Er komt een grondige analyse waarin bepaald wordt hoeveel appartementen Putte en haar deelgemeenten nog aankan.

De grote bevraging: de resultaten

De afgelopen maanden organiseerde Open Putte de ‘Grote Bevraging’. Via een enquête, waarin de respondenten ook eigen aanbevelingen konden doen,  peilden we naar de mening van elke Puttenaar over ons dorp om op basis van hun stem een programma op maat van de burger te ontwerpen. Dit programma staat ondertussen ook online.  De enquête kon zowel online als in papieren versie ingevuld worden, waardoor verschillende lagen van de bevolking betrokken werden. Tijdens juni en juli haalde een gemotiveerde ploeg wekelijks de ingevulde bevragingen op. Elke dorpskern  werd daarbij met dezelfde zorg behandeld. De burger liet zich in grote aantallen horen, waardoor er maar liefst 204 enquêtes werden ingevuld. Lees hier alles over de resultaten!

Voorrang voor de zwakke weggebruiker

Te vaak blijft bereikbaarheid per auto het uitgangspunt en is duurzame leefkwaliteit daaraan ondergeschikt. Open Putte plaatst de leefkwaliteit van de gemeente centraal. Open Putte zal bij werken aan verkeersinfrastructuur eerst kijken naar veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker, vervolgens de gebruiker van het openbaar vervoer en daarna naar de auto.

Het is zeker niet de bedoeling van Open Putte om een anti-autobeleid te voeren, we beseffen ten volle dat de wagen een zekere noodzaak kent in ons dagelijks leven en werk.

We bouwen de fiets‐ en wandelwegen in onze gemeente verder uit. Alle trage wegen zullen in kaart gebracht worden en open gesteld worden voor vrije doorgang en natuurbeleving.